Schilderen

Tien lessen van 3 uur (en 1 inhaalles). In een kleine groep van maximaal 7/8 deelnemers gaan de cursisten aan de slag met materialen en technieken. De eerste vijf lessenstaan in het teken van het oefenen met technieken. Daarna wordt aan de hand van een thematoegewerkt naar een eindopdracht. Oefeningen en eindresultaat kunnen cursisten laten zien inde tweejaarlijkse cursistenexpositie. Instromen is mogelijk. 

Boetseren & Ruimtelijke Vormgeving

Tien lessen van 3 uur. In eenkleine groep van maximaal acht deelnemers gaan de cursisten diverse materialen uitproberen,zoals speksteen en klei.

Kosten: €210 per persoon exclusief materiaal

AGENDA 2018

Voorjaarscursus

De volgende weken wordt er cursus gegeven week 7, 8  dan week 10, 11, 12 , 13, 14, 15, 16 ,17 en week18 inhaallessen.
Week 9 is de voorjaarsvakantie.

Zaterdagcursus
17 maart, 7 april en 21 april.

Najaarscursus

De cursus start op 22 augustus in week 34 daarna week 35,36,37,38,39
40,41,42, 44, en week 45 zijn de inhaallessen.

Week 43 is herfstvakantie